POWRÓT

 

 

SPRAWDZIAN – SAD WIOSNĄ - KLASA II

                                

 

 

Imię i nazwisko:_________________________________________________________________

 

 

 

1.     Wybierz prawidłowe wyjaśnienie pojęcia zapylenie. Otocz pętlą literę a, b lub c.

a)     Zapylenie, to pryskanie drzew.

b)    Zapylenie, to zbieranie nektaru przez pszczoły.

c)      Zapylenie, to przenoszenie pyłku z pręcików jednego kwiatu na słupek innego kwiatu.

 

2.     Dopisz brakujące wyrazy:

            Powstanie owocu

1.     Zapylenie kwiatu przez ________________________,

2.     Opadnięcie ________________ i uschnięcie ____________________.

3.     Rozrastanie się _________________ w owoc.

4.     Stopniowe dojrzewanie ______________________.

3.     Wybierz z ramki nazwy drzew i krzewów owocowych i zapisz je:

a)     drzewa owocowe:_______________________________________

b)    krzewy owocowe:_______________________________________

 

jabłoń, śliwa, świerk, agrest, porzeczka, bez, grusza, malina

 

  4. Dokończ zdanie:

                  Pszczoła jest pożytecznym owadem , gdyż: ___________________

              ________________________________________________________

              ________________________________________________________

 

5. Wymień trzy:

        Szkodniki                                  Owady pożyteczne

a) ______________                      a)_______________

b)______________                       b)_______________

c)______________                        c)_______________

 

 

POWRÓT