POWRÓT

             

 GRAMATYKA KL. 1       

 

Imię i nazwisko  .............................................................................................

 

                        1.     Uzupełnij tabelkę.

WYRAZ

LICZBA GŁOSEK

LICZBA LITER

uczeń

 

 

chatka

 

 

lokomotywa

 

 

orzech

 

 

las

 

 

                                 

                          2. Wyrazy podziel na sylaby i zaznacz samogłoski.

                                koleżanka - _________________

                                uczennica - _________________

                                las             - _________________

                                wiewiórka - _________________

 

                       3. Ułóż zdanie.

 czyta

 

Józek

 

książkę.

 

bratu

 

ciekawą 

 

                                  ........................................................................................................................................

 

                       4. Podkreśl w zdaniach czasowniki.

                          Henio jeździ na rowerze.

                          Tata naprawia samochód.

                          Latem pojadę na wieś.

 

                 5. Podkreśl rzeczowniki

                        mokry, ołówek, skacze, tulipan, szybko, malarz, ławka, liczy, jaskółka, śpiewa

 

 

POWRÓT