POWRÓT

DODAWANIE I ODEJMOWANIE W ZAKRESIE 100 BEZ PRZEKRACZANIA

 PROGU DZIESIĄTKOWEGO- KLASA II

 

Imię i nazwisko:_____________________________________________________________________________

 

1.     Wpisz liczby:

 

 

 

 

58

 

 

 

2.     Licz po 10. Jakie liczby powinny znaleźć się w kratkach?

 

 

 

 

88

 

 

3.     Uzupełnij tabelę:

 

liczba

liczba dziesiątek

liczba jedności

 

0

7

 

2

2

85

 

 

90

 

 

76

 

 

 

4.     Zapisz cyframi:

3 dziesiątki i 7 jedności -___

8 jedności i 5 dziesiątek-___

9 dziesiątek i 0 jedności-___

6 jedności i 0 dziesiątek-___

1 dziesiątka i 0 jedności-___

 

5.    Wpisz znaki: >, <, =

                    37+20___37+30                                78+10___58+10

                    68-40___68-30                                        28___42

                                                   58-20___68-20

6. Oblicz dowolnym sposobem:

 

50+20=___                  54-3=___                   63-60=___                    27+3=___

61+40=___                  79-8=___                   84-20=___                    42+6=___

40+32=___                  86-6=___                   56-30=___                    41+8=___

 

7.     Filip przeczytał w ciągu roku 17 książek, a Agatka o 9 więcej.

Ile książek przeczytała Agatka?

 

Rozwiązanie:_____________________________________

 

Odpowiedź:_______________________________________________

 

8.     ZADANIE DODATKOWE:

Na pierwszym piętrze dwupiętrowego garażu mieści się 40 samochodów, a na drugim o 9 samochodów mniej.

Ile samochodów mieści się w tym garażu?

 

Rozwiązanie:_____________________________________

 

Odpowiedź:_______________________________________________

 

POWRÓT