POWRÓT

TEST Z EDUKACJI MATEMATYCZNEJ DLA KLASY I

 

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

- mnożenie i dzielenie w zakresie 20

 

Imię i nazwisko ....................................................

 

    1. Policz od 1 do 20

.........................................................................................................................................................

2. Policz od 20 do 1

.........................................................................................................................................................

3.       Oblicz:

 

7+4=                   10 – 5 =                 13 – 2 =              17 – 8 =

 

5+2=                   3 + 7 =                     7 – 4 =               18 – 6 =

 

4. Dokończ rysunek. Zapisz działania i odpowiedź

 

W klasie było 6 kwiatków. Dzieci przyniosły jeszcze 6. Ile jest ich teraz?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Działanie:       ....................................

 

Odpowiedź:    .....................................................................................

5.  Podane liczby napisz w kolejności od największej do najmniejszej

 

             0    14      3        5        9        11      7        20      16

 

              ........................................................................................

6. Porównaj każdą parę liczb i wpisz odpowiedni znak   >,  <,  =.

 

             18  ..... 16           8  ..... 6                 12  ..... 20             17 ..... 17

 

7. Rozwiąż zadanie:

  W sali bawiło się 14 dzieci. Na boisko wyszło 7 dzieci. Ile zostało?

 

  Działanie:  ............................................

 

  Odpowiedź: ..........................................................................

 

8.  Zapisz za pomocą mnożenia:

3 + 3 + 3 =..............             5 + 5 + 5 = ………….......…........

7 + 7 =.....................            4 + 4 + 4 + 4 = ………..............

2+2+2+2+2+=…………            1+1+1+1+1+1+1+1= …..........

 

9. Oblicz zadanie z treścią

  Na stole stały 3 talerze. Na każdym z nich były po 3 pączki.

Ile było wszystkich pączków?

 

Działanie:  ................................................

 

Odpowiedź: ........................................................................

 

10. Wpisz nawiasy tak, aby łatwiej się obliczało:

4 + 6 + 7 =                                      8 + 7 + 3 =

 

11. Wykonaj działania i sprawdź za pomocą mnożenia:

         12 : 6 =                        bo ............................

10 : 2 =                        bo ............................

18 : 3 =                        bo ............................

20 : 2 =                        bo ............................

 

POWRÓT